30 ГОДИНИ ОБУЧЕНИЕ НА МЛАДИ ДАРОВАНИЯ

В паралеките с профил „Изкуства” – МУЗИКА се осъществява индивидуално обучение по класически и народни инструменти, поп и джаз музика и народно пеене.

В петгодишен курс на обучение са включени и музикално – теoретичните дисциплини:

  • Солфеж и начална хармония

  • Анализ на музика и музикална литература

  • Хорова практика.

В помощ на младия музикант и във връзка с изучаването на музикалните предмети е и обучението по задължително пиано – индивидуално за всеки ученик.

Извънкласната дейност е организирана в участието на учениците в състави като: Училищен хор, Младежки биг бенд, Народен хор и Народен оркестър, модул Народни танци.