30 ГОДИНИ ОБУЧЕНИЕ НА МЛАДИ ДАРОВАНИЯ

В паралелките с профил МУЗИКА се осъществява индивидуално обучение по класически и народни инструменти, поп и джаз музика и народно пеене.

В петгодишен курс на обучение са включени и задължителни и избираеми учебни часове/модули:

  • Теория на музиката, солфеж и начална хармония

  • Музикална култура – история на музиката, анализ и музикална литература

  • Инструментознание, хорова практика.

В помощ на младия музикант и във връзка с изучаването на музикалните предмети е и обучението по пиано/електронни инструменти – индивидуално за всеки ученик.

Извънкласната дейност е организирана в участието на учениците в състави като: Училищен хор, Младежки биг бенд, Народен хор и Народен оркестър, модул Народни танци.