ЗА КОНКУРСА – Информация

КЛАСИРАНЕ: 

2011 – http://bnr.bg/blagoevgrad/post/100363667/klasirane-na-uchastnicite-v-pyrviya-konkurs-za-mladi-talanti-zvezdi-v-radioto-2011

2012 – http://bnr.bg/blagoevgrad/post/100368697/klasirane-na-uchastnicite-vyv-vtoriya-konkurs-za-mladi-talanti-zvezdi-v-radioto–2012

2013 – http://bnr.bg/blagoevgrad/post/100374321/klasirane-na-uchastnicite-v-treti-konkurs-za-mladi-talanti-zvezdi-v-radioto–2013

2014 – http://bnr.bg/blagoevgrad/post/100383905/klasirane-na-uchastnicite-v-chetvarti-konkurs-za-mladi-izpalniteli-zvezdi-v-radioto-2014-g

 2015 – http://bnr.bg/blagoevgrad/post/100542414/klasirane-na-uchastnicite-v-peti-konkurs-za-mladi-talanti-zvezdi-v-radioto-2015

2016 – http://bnr.bg/blagoevgrad/post/100679529/klasirane-na-uchastnicite-v-shesti-konkurs-za-mladi-talanti-zvezdi-v-radioto-2016

2017 – http://bnr.bg/blagoevgrad/post/100816922

2018 – http://bnr.bg/blagoevgrad/post/100956521

 

Реклами