Индивидуалното обучение е:

* съобразено с индивидуалните интереси и изпълнителското ниво на всеки ученик

* развива творческо мислене

* култивира подход и оценка за музиката.

 

  • Обучението по ПИАНО в НХГ е с доказани качества в процеса на професионалното изграждане на младите музиканти. Изучаването на клавирен репертоар от всички музикални епохи, стилове и жанрове създава солидна база за владеене на инструмента. Младите музиканти изучават азбуката на камерното музициране, разширяват представата си за класическото музикално наследство.

 

  • Обучението по КИТАРА е изпитана методика, включваща прецизен художествен материал още от първия урок, съвременни и разнообразни похвати и нотни материали. На учениците се предоставя възможност за солова изява и камерно изпълнение. Китарата, с всичките й разновидности е неразделна част от Младежкия бенд на гимназията.

 

 

 

  • В гимназията се изучават индивидуално всички видове духови инструменти – ФЛЕЙТА, ОБОЙ, КЛАРИНЕТ, ФАГОТ, ТРОМПЕТ, САКСОФОН, ВАЛДХОРНА, ТРОМБОН, ТУБА. Преподавателският състав е от солисти – инструменталисти в оркестъра на Камерен оперен театър и Биг бенд – Благоевград. В 20 – годишната си история профилираната музикална паралелка към НХГ се гордее с голям брой възпитаници – изпълнители на духови инструменти, които днес работят в оперни, симфонични и джаз състави у нас и в чужбина.

 

 

 

  • Акордеонът е широко използван  инструмент във всички жанрове музика – класика, естрада, джаз, фолклор и други. Това се дължи най – вече на богатия му и разнообразен тембър и разбира се на неговата мобилност. Обучението по АКОРДЕОН води и до голям брой талантливи млади акордеонисти – възпитаници на училището, които днес са концертиращи изпълнители и преподаватели.

 

  • Обучението по ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ПИАНО е важен елемент от музикалното възпитание. То осъществява връзката на младия музикант с всички музикални и музикално – теоретични дисциплини и е помощно средство при изучаването и овладяването им. Целта на обучението е общото музикално развитие, формирането на хармонична и полифонична мисъл, създаването на художествен вкус и възпитанието на правилни естетически възгледи. Докосването до пианото на всеки един ученик формира двигателните му навици, запознава го с основни видове звукоизвличане, насочва го към възприемане отделните елементи на изпълнението като изразни средства. На учениците се предоставя възможност да ползват пианото – всеки в специалността си като: инструменталистът – да се запознае практически със съпровода на изпълняваните от него пиеси, певецът – да го използва в ежедневно разпяване и при изучаването на вокален репертоар.

Реклами