ТАМБУРАТА е традиционен дървен кордофонен дрънков инструмент, който е широко използван в българската народна музика и характерен за Пиринския край. Учениците,  избрали да свирят на тамбура в НХГ  имат възможност да се научат на различните стилове свирене на тамбура,  застъпени в българската народна музика и в различните краища на България, както и да научат по –  широко, задълбочено и пълно спецификата на  това свирене. Ежегодно, те имат възможност за участие и демонстриране на своите умения в Национални и регионални конкурси и фестивали, където не веднъж са печелили призови места.

 

На учениците се предлагат още индивидуално обучение по ГАЙДА, ГЪДУЛКА, КАВАЛ и други, както и участие в НАРОДЕН ОРКЕСТЪР за обучение освен на солово, така и на ансамблово свирене.

 

Народният оркестър на Гимназията включва в състава си още акордеон, тарамбука и тъпан. Има самостоятелни изпълнения, а и съпровожда изявите на певците, изучаващи народно пеене, както и изявите на народния хор.

 

 

Реклами