Народната песен е извор на родолюбие. Тя е съчетание на музика, поезия и хармония на багрите и затова е източник на естетическо възпитание за изпълнители и слушатели. В петгодишния курс на обучение по специален предмет НАРОДНО ПЕЕНЕ се предоставя възможност на учениците да усъвършенстват вокалнатa си постановка, да се научат професионално да изпълняват автентични и обработени народни песни от всички фолклорни области на България.

 

За онези, които обичат да се изявяват на сцена, даваме шанс да участват в многобройни концерти и фолклорни конкурси, които са подплатени с добро изпълнителско майсторство, благодарение на учители с висока квалификация и доказани качества в областта на народното певчесkо изкуство.

 

Учениците ни участват в извънкласна дейност – НАРОДЕН ХОР. Народното творчество отразява духа на народа, неговата нравствена чистота и естетика. То е духовното богатство на българина. Необходимо е младите хора да се потопят в него и да усетят красотата на многогласното пеене. Нека има ангажираност и приемственост, те са потребни при продължаване на живота, на традицията. И нека поколенията да живеят с достойнствата на народните ценности, да ги изпълняват и обогатяват.

 

 

Всички ученици участват в модула НАРОДНИ ТАНЦИ. Това ги запознава с красотата на българските хора и активизира талант и умения. Предимство и предизвикателство е фактът, че учениците ни са от различни райони на Югозападна България. Индивидуалният подход към техните навици и  специфика на обредите и обичаите в родните им места, съчетано с добрите практики на учителите, води до реализиране на собствените им идеи в нашите изяви.

 

 

Реклами