В обучението по ПОП И ДЖАЗ ПЕЕНЕ умело подбраният репертоар от света на популярната музика и джаз – стандарти, арии от мюзикъли и други е безапелационна подготовка за сценични изяви и участия в концерти, шоу – програми и конкурси. 

 

Учениците от класа по поп и джаз пеене имат реална възможност да практикуват, още в етапа на гимназиалното обучение, усвоените умения с Биг – Бенда на Благоевград, което доказва качества и приемственост, имайки предвид репертоара и богатата концертна дейност на състава.

 

Възпитаници на НХГ са студентката Александрина Александрова (Алеxа), Анелия Никова – солистка на Биг Бенд – Благоевград, Русина Катърджиева – една от финалистките на Music Idol.

 

 

Реклами